SLS / PA3200 GF

TRDNI IN TEMPERATURNO STABILNI. ODPORNI NA OBRABO.

PA3200 GF je poliamidni prah (PA12) s 30 % dodatkom steklenih kroglic, ki zagotavlja odlično trdnost ter obrabno odpornost lasersko sintranih kosov.
Uporablja se za plastične kose, kjer se zahteva velika trdnost, dobra odpornost na obrabo in dobra termična odpornost. Primeri uporabe so: trdna in toga plastična ohišja, nosilni elementi strojev in naprav, ležajna ohišja in drsne ležaje, termično izpostavljeni deli …

Material je svetlo sive barve.

Lastnosti SLS kosov iz materiala PA3200 GF:

 • visoka trdnost
 • zelo dobra obrabna odpornost
 • dobra termična stabilnost
 • dobra kakovost površine
 • dimenzijska natančnost
 • dobra možnost nadaljnje mehanske obdelave

Fizikalne lastnosti SLS kosov iz materiala PA3200 GF:

 • modul elastičnosti: 3.200 N/mm²
 • natezna trdnost: 51 N/mm²
 • raztezek pri pretrgu: 9 %
 • upogibni modul: 2.900 N/mm²
 • temperatura upogiba pod obremenitvijo 0,45 MPa: 157 °C
 • temperatura upogiba pod obremenitvijo 1,80 MPa: 96 °C
 • temperatura tališča: 176 °C
 • trdota: 80 ShD
 • gostota: 1,22 g/cm³

Datoteke:

Tehnični list PA3200 GF (EN)