Izdelava malih serij

MALOSERIJSKI IZDELKI. KOMPLEKSNE GEOMETRIJE. PRILAGODLJIVOST. BREZ ORODIJ.

Tehnologije 3D-tiska in materiali so v zadnjih letih znatno napredovali in so sedaj primerni tudi za proizvodnjo končnih izdelkov. Izdelava izdelkov poteka neposredno iz 3D CAD modela, zato pri tej tehnologiji  ni investicij v orodja. Prav zato so maloserijski izdelki, izdelki kompleksnih geometrij, personalizirani izdelki in izdelki, ki so, oziroma bodo podvrženi spremembam, primerni za izdelavo s 3D-tiskom.

Pred tradicionalnimi proizvodnimi tehnikami ponuja Additive Manufacturing, ki je uveljavljen izraz za dodajno proizvodnjo oz. proizvodnjo s pomočjo 3D-tiska, veliko koristi.

GLAVNE PREDNOSTI:

  • ni investicij v orodja in priprave, ni testiranja orodij in vzorčenja kosov
  • hitra izdelava na zahtevo –zaloge niso potrebne
  • omogoča spremembe brez dodatnih stroškov
  • mogoča je izdelava kompleksnih geometrij, saj je konstrukcija prilagojena funkciji kosa in ne tehnologiji izdelave
  • kosi dosegajo mehanske lastnosti injekcijsko brizganih kosov