3D tisk

PROTOTIPI IN MALE SERIJE. BREZ ORODIJ.

3D tiskani izdelki se zaradi svojih prednosti vse bolj uveljavljajo.
Tehnologij 3D tiska je več. V podjetju Deproma uporabljamo dve industrijsko najprimernejši tehnologiji.

SLA –
Stereolitografija

Stereolitografija (SLA) je najbolj razširjena industrijska tehnologija 3D-tiska. Optimalna je za izdelavo prototipov, kjer se zahteva visoka natančnost in odlična kakovost površine.

več

SLS – Selektivno lasersko sintranje

Selektivno lasersko sintranje (SLS) omogoča hitro, kakovostno in ugodno izdelavo plastičnih kosov. Idealna rešitev za izdelavo funkcionalnih prototipov in malih serij.

več


GLAVNE PREDNOSTI 3D TISKANJA PROTOTIPOV IN MALIH SERIJ:

 • izdelava brez orodij
 • hitra izdelava
 • visoka natančnost
 • zapletene geometrije
 • funkcionalni izdelki
 • izdelava kosov neposredno iz računalniškega modela
 • možnost nadaljnje obdelave izdelka z barvanjem, brušenjem, …

UPORABNOST:

 • izdelava prototipov
 • izdelava malih serij
 • hitra izdelava orodij

Nekaj splošnih informacij o 3D tisku si lahko preberete v nadaljevanju.

več

3D tisk ali 3D printanje (iz angl. 3D printing) je ena najsodobnejših tehnologij izdelave izdelkov, ki se je v industriji v tujini že močno uveljavila, prav tako pa se vse bolj uveljavlja pri nas. Uporablja se tako za končne izdelke, sestavne dele končnega izdelka, pa tudi za nadomestne in rezervne dele. Temelji na dodajanju materiala – aditivna tehnologija, zaradi česar ni odpadnega materiala, oziroma so njegove količine zanemarljive. Izdelava 3D tiskanih kosov poteka na podlagi računalniško pripravljenega 3D modela, ki mora biti ustrezno pripravljen – zaprt, brez praznin, napak, shranjen npr. v .*stl obliki.

V 3D tiskanju se uporabljajo različni materiali. Najpogostejše so različne vrste plastike, pa tudi kovina, keramika, beton in drugi materiali.

Danes je na trgu več tehnologij 3D tiska, med njimi pa so najpogostejše naslednje:

 • SLS (selektivno lasersko sintranje ali ang. Selective Laser Sintering)
 • SLA (stereolitografija ali angl stereolitography) ter
 • FDM (nalaganje s spajanjem ali angl Fused Deposition Modeling).

Tehnologija selektivnega laserskega sintranja ali SLS uporablja plastični material v obliki drobnega prahu. Le-ta se nanaša v tankih plasteh v posebni komori v 3D tiskalniku. Laser nato posamezno plast obsveti ter s tem stopi in zlepi s spodnjo plastjo. Ker izdelek leži v prahu, ga le-ta podpira in zato ne potrebuje posebnih dodatnih podpor. Na koncu se prah odstrani in ostane le še izdelek. Več o selektivnem laserskem sintranju si lahko preberete na https://www.deproma.si/tehnologije/sls-selektivno-lasersko-sintranje/.

V SLA tehnologiji oziroma stereolitografiji pa je plastični material v obliki posebne smole, ki jo po plasteh obsvetli laser in tako plast strdi ter spoji plasti med seboj. SLA tehnologija oz. stereolitografija potrebuje pripravo podpor pred tiskanjem kosa, saj smola izdelka ne podpira. Podpore se nato v nadaljnjem postopku ostranijo. Več o stereolitografiji najdete https://www.deproma.si/tehnologije/sla-stereolitografija/.

FDM tehnologija temelji na dodajanju stopljenega materiala, ki ga stroj skozi posebno šobo nalaga na podstavek v obliki tankih plasti. Te plasti se zlepijo in ohladijo.

3d tiskanje se uporablja za prototipe in izdelke malih serij, kjer izdelava orodja ni smotrna tako finančno kot tudi časovno. 3D printanje se je že uveljavilo v različnih industrijskih segmentih. V avtoindustriji se uporablja za izdelavo prototipov, posameznih sestavnih delov ter nadomestnih delov, enako v industriji električnih in elektronskih aparatov ter industriji bele tehnike, v medicini za izdelavo protetike, različnih medicinskih pripomočkih ter izdelavo modelov za potrebe izobraževanja, v arhitekturi in oblikovanju za makete in vzorčne kose, kjer se preverja izgled oziroma estetika končnega izdelka, pa tudi v modelarstvu, kjer se uporablja veliko unikatnih kosov.