Injekcijsko brizganje termoplastov

PROTOTIPI IZ PRAVIH TERMOPLASTOV. PROIZVODNJA NA ZAHTEVO. MALE SERIJE.

Injekcijsko brizganje je najbolj razširjen postopek izdelave plastičnih izdelkov. Postopek je optimiran za velikoserijske izdelke, kjer se začetna investicija stroja in predvsem investicija v orodja porazdeli na veliko število izdelkov. Pri maloserijski ali celo prototipni proizvodnji pa strošek orodja predstavlja večinski delež v končni ceni izdelka.
V podjetju DEPROMA smo osredotočeni na izdelavo malih in prototipnih serij. V kombinaciji s 3D-tiskom lahko ponudimo optimalno rešitev. Pri injekcijskem brizganju z izdelavo in uporabo 3D tiskanih orodnih vložkov bistveno znižamo strošek orodja ter sam čas izdelave.

GLAVNE PREDNOSTI:

  • Prototipi so izdelani iz materialov, ki bodo uporabljeni v kasnejši serijski proizvodnji.
  • Z uporabo 3D-tiskanih orodij se čas izdelave močno skrajša.
  • 3D-tiskani orodni vložki vgrajeni v naša standardna ohišja bistveno pocenijo strošek orodja.
  • Uporabljamo vrhunski stroj za injekcijsko brizganje Engel e-victory z opcijo IQ-weight control. Električna brizgalna enota nam omogoča popoln nadzor nad procesom in natančne nastavitve, s čimer zagotavljamo kvalitetno brizganje in kar najdaljšo življenjsko dobo 3D-tiskanih vložkov.
  • Naš proizvodni proces je prilagojen prototipnim in malim serijam, zato lahko zagotavljamo hitro odzivnost in učinkovitost.

UPORABNOST:

  • prototipni izdelki in serije
  • male serije, izdelava na zahtevo
  • izdelava pilotnih serij
  • bridge production oziroma proizvodnja izdelkov do izdelave in uvedbe serijskega orodja

TEHNOLOŠKI PODATKI:

Oprema Stroj za injekcijsko brizganje ENGEL e-victory 800kN
Tip stroja: brezvodilni stroj z električno brizgalno enoto
Zapiralna sila: 800 kN
Brizgalna enota: 170, premer polža 25mm
Volumen brizganja: 59 cm3
Materiali:

O TEHNOLOGIJI:

Injekcijsko brizganje je proizvodni postopek za izdelavo izdelkov iz različnih termoplastičnih materialov. Osnovni material v obliki granulata se z vrtenjem polža pomika vzdolž brizgalnega cilindra, kjer se s pomočjo grelcev plastificira. Sledi vzdolžen pomik polža, ki plastificirano maso potisne iz cilindra v orodno votlino. Orodna votlina v orodju podaja končno obliko izdelka. Po zapolnitvi orodne votline sledi ohlajanje in izmet izdelka iz orodja.