SLA – Stereolitografija

KAKOVOSTNA POVRŠINA. NATANČNOST. NOVI MATERIALI.

Stereolitografija (SLA) je najbolj razširjena industrijska tehnologija 3D-tiska. Optimalna je za izdelavo prototipov, kjer se zahteva visoka natančnost in odlična kakovost površine. Slednjo je mogoče dodatno dodelati še z brušenjem in barvanjem.

GLAVNE PREDNOSTI:

  • natančnost izdelave
  • odlična kakovost površine (gladka površina izdelka)
  • dobre mehanske lastnosti
  • izdelava drobnih detajlov
  • enostavna naknadna obdelava (brušenje, barvanje, metaliziranje, lepljenje)

UPORABNOST:

Prototipni SLA kosi se uporabljajo za kontrolo in optimizacijo konstrukcije in oblike, za začetna testiranja, predstavitev in marketinške potrebe. Zaradi natančnosti in odlične kakovosti površine so primerni kot pramodeli za različne procese, kot so: vakuumski liv, RIM, peščeni liv in investicijski liv.
Z novimi materiali SLA tehnologija vse bolj prihaja tudi v segment izdelave maloserijskih proizvodov.

TEHNOLOŠKI PODATKI:

OpremaUnionTech RSPro450
Delovne dimenzije450 x 450 x 400
Debelina sloja0,05―0,25 mm
Natančnost±0,15 %  (min. X-Y os  ±0,15 mm, Z os ±0,2 mm )
MaterialSomos® EVOLVE
Lastnostigladka površina, natančnost izdelave, min. debelina stene 0,35 mm
OpremaUnionTech Pilot 250 SD
Delovne dimenzije250 x 250 x 250
Debelina sloja0,05―0,25 mm
Natančnost±0,10 %  (min. X-Y os  ±0,10 mm, Z os ±0,15 mm )
MaterialSomos® PERFORM
Lastnostigladka površina, velika natančnost izdelave, min. debelina stene 0,30 mm

O TEHNOLOGIJI:

Stereolitografija je dodajalni proizvodni proces, ki deluje tako, da se ultravijolični laserski žarek usmeri na površino fotopolimerne smole. Fotopolimeri so občutljivi na ultravijolično svetlobo, zato se smola fotokemično strdi in tvori eno plast 3D-objekta. Po obsevanju celotne površine sloja izdelka se delovna platforma spusti za debelino sloja. Sledi poravnava smole preko potopljenega predhodnega sloja in obsevanje novega sloja. Debelina sloja je nastavljiva in lahko znaša med 0,05 in 0,25 mm. Celoten postopek se ponavlja, dokler izdelek ni dokončan. Po izdelavi je potrebno izdelek očistiti ter površino v namenski komori dodatno obsevati z UV-žarki.
Pri izdelavi izdelka so potrebne podpore, saj smola, v kateri poteka postopek tiska, ni zadostna podpora kosu. Podpore se med čiščenjem odstrani, po obsevanju v UV-komori pa se izdelek na mestu podpor še ročno obrusi.