SUBVENCIJE ZA IZDELAVO PROTOTIPOV


vavčer za prototipe

Slovenski podjetniški sklad je tudi v letošnjem letu odprl vavčerje, namenjene spodbudam malim in srednjim podjetjem. Z vavčerji lahko podjetja na enostaven način – z oddajo vloge preko ePortala – pridobijo sofinanciranje za določene projekte. Njihova obravnava je hitra, sredstva pa so na voljo vse leto, dokler ni fond za posamezno leto zapolnjen.

Med finančnimi spodbudami je tudi vavčer za prototipiranje. Namenjen je sofinanciranju izdelave prototipa novega izdelka v fizični ali digitalni obliki za validacijo poslovne ideje. Delež sofinanciranja je 60%.

Višina sofinanciranja znaša med 500 EUR in 5.000 EUR. Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti razgovor pri izbranem SIO (subjektom inovativnega okolja v regiji, kot so podjetniški inkubatorji in razvojne agencije), ki izda potrdilo o smiselnosti izdelave prototipa. Seznam SIO je objavljen na spletni strani SPS.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge in zahtevkov ter svetovanje glede prijave na vavčer interesenti dobijo na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) v vseh slovenskih statističnih regijah.

Več o vavčerju si lahko ogledate na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

3D TISK PROTOTIPOV V DEPROMI

V podjetju Deproma d.o.o. smo specializirani za izdelavo 3D tiskanih plastičnih prototipov. Imamo že vrsto let izkušenj in številne zadovoljne stranke. 3D računalniški model vašega izdelka lahko natisnemo z uporabo naših 3D tiskalnikov SLS in SLA tehnologije ter materiali, ki ustrezajo vašim potrebam. Na osnovi vašega računalniškega modela ali ideje vam lahko pripravimo ponudbo, ki jo morate priložiti k prijavi na javni poziv za sofinanciranje izdelave prototipa.  Tako lahko dobite povrnjenih 60% stroškov.